Historie střelné ruční zbraně

 

Jak již bylo zmíněno v předchozím článku vynalezení střelného prachu vyvolalo veliké změny ve válečnictví. Těžkopádní, obrnění rytíři ustoupili pěšímu vojsku, které bylo opatřené palnými zbraněmi, a ke kterému se brzy přidružilo dělostřelectvo.

Východní národy, které střelný prach objevili, ho užívali k trhání skal, bourání budov i ke střelbě. Historické zprávy říkají, že střelný prach Maurové využili k hájení města Alicante v roce 1331 a Algesiras v roce 1342  proti Španělům. Také je pověstná bitva u Kresčaku roku 1346, kde padl král Jan Lucemburský a při které hájili šesti děly své postavení Angličané proti francouzskému vojsku.

O ruční střelné zbrani pochází nejstarší zprávy z roku 1364, kdy nechalo město Perugia v Itálii vyrobit 500 ručních děl. Nejstarší ruční děla byla určena vždy pro dva muže. Jeden určoval směr a druhý vypaloval náboj. Podobný způsob zdokonalené střelby je na obrázku 1, kde střelec podpírá ruční zbraň o kmen a zároveň ji vypaluje.

                                          pal

V druhé polovině 15. století se vyskytla u italské a francouzské jízdy zvláštní střelná zbraň, vyrobená z roury, vybíhající v železnou tyč, kterou si jezdec opřel o brnění. Měla-li roura větší rozměry, použil jezdec vidlici k jejímu podepření a doutnákem zapálil prach. (obrázek 2.)

                                         rytíř

Podobné vzory ruční střelné zbraně, opatřené železným výběžkem jsou zde:

                    zbraně

Místo železného výběžku bylo později do násadky zasazeno dřevěné držadlo, jako na následujících obrázcích:

                    zbraně

Poněvadž při výstřelu vždy nastane veliký náraz, byly zbraně opatřeny hlavně poblíž jejich ústí hákovitou násadkou, pomocí které se hlaveň zachycovala o zeď, taras, trám apod. Taková zbraň se nazývala hákovnice:

              hákovnice    hákovnice

Hlaveň hákovnice byla později zasazena do dřevěné pažby, jejíž zadní část byla přeměněna v hlaviště. Hákovnicemi, k jejichž nabíjení od roku 1470 byl určen nabiják okovaný na obou koncích plechem, ozbrojil císař Maxmilián 1 kolem roku 1499 své zbrojnoše.   

                            hákovnicejak na to

Zvláštní způsob upevnění hlavně do pažby znázorňuje střelná zbraň, jež se užívala na hradbách pevností v 15. století.

                                      něco

Nejmenší druhy střelné zbraně mohl nést sám voják a vystřelovat mohl také bez podpory (obrázek 13). Aby se mu ulehčilo dostal vidlici (obrázek 14), která se zarazila do země a na ni poté střelec pokládal pušku, která byla u Vlachů nazývána moschetto (obrázky 15, 16, 17).

             zzz      ffmoschetto                     moschettou

První zmínka v Čechách o ručnici pro jednoho střelce je z roku 1420, kdy byla používána na Vyšehradě.

Zapalování doutnáku u nejstarších pušek se provádělo doutnákem nebo hubkou. Ale jelikož pokud jeden a tentýž střelec obstarával mísení i zapalování prachu a tím pádem nemohl správně zamířit, bylo nutno zavést nějakou nápravu. A tak se brzy po roce 1420 objevily pušky, u kterých byl doutnák uzavřený do skřipce, který ve spojení s dvouramennou pákou (obrázky 18, 19, 20). Držák míval podobu ptačího zobáku a proto se začal nazývat kohoutek. Pokud se přitlačilo prstem na dolní rameno páky, nazývané jazýček, tak dopadla hubka k pánvičce a prach, který se na ni nasypal se vznítil. Aby se jazýček po výstřelu dostal do původní polohy, bylo k němu přiděláno pero, které ho táhlo zpět.

tdzbraň

Pokud se po vystřelení nedostal doutnák rychle zpět do původní polohy, byl uhašen zpět prskajícím prachem a stejně tak se nedal použít ani při dešti.

Tyto okolnosti zavdaly příčinu k vynalezení zámku, který si potřebný oheň sám vyvozoval (obrázky 21, 22, 23, 24, 25). Pánvička byla zavedena místo nahoře po straně hlavně (obrázek 26). Na plech bylo připevněno ocelové kolečko, které se otáčelo okolo kolíčku. Zároveň bylo kolečko ve spojení s pružinou a tím se dalo řídit otáčení. Natahování kolečka se později obstarávalo zvláštním klíčem. Když se kolečko spouštělo, přitlačil se k němu kohoutek, ve kterém byl kus kyzu nebo pazourku. Třením kolečka o nerost vznikly jiskry, které zapálily prach.

fhggg

jhjgg

U jízdy byly v 16.století zavedeny karabiny, které v některých zemích nosili vojáci zavěšené na rameni (obrázky 23, 25, 27).

 ff

Na zdokonalení výroby měl vliv v 16. století i lov a střelba do terče. Pro oba uvedené účely byly vyráběny v Norimberku a Augsburku pušky, které měly dvě hlavně, nejprve nad sebou a později vedle sebe.

Koncem 16. století se u Španělů vyskytla puška, předchůdce střelné zbraně, která měla odstraněn kolový zámek. V kohoutku byl upevněn pazourek (obrázek 29) a víko pánvičky bylo opatřeno takzvanou baterií, na kterou udeřil kohoutek při spouštění, při čemž vytvořené jiskry zapálily prach.

          fff

Při ztracení klíče u střelné zbraně s kolovým zámkem se stala tato zbraň nepoužitelnou. Tento nedostatek byl napraven zavedením náražného zámku, při čemž bylo využito jistých chemických sloučenin, které pokud se položily na pánvičku, tak se zapálily rázem spuštěného kohoutku. Sršící jiskry vnikly úzkým průchodem dovnitř hlavně a to do takzvané prachovnice, v které se zapálil prach. Vytvořením plynů, jež se uvolnily při shoření prachu, a které mají značné napnutí, byl náboj vyhnán z hlavně velikou silou. Při deštivém počasí se stávalo, že prach na pánvičce zvlhnul a potom nechytal, a nebo jiskry odvál stranou vítr. Netrvalo to však dlouho a byl vyvinut patent, týkající se výroby zápalek, které byly zhotovené z tenkého měděného plechu v podobě malých kloboučků. Po vynalezení zápalek byly pánvičky nahrazeny krátkým ocelovým čípkem kuželovitého tvaru, který byl provrtán tak, že vývrt vedl do prachovnice, která se nalézala ve spojení s vnitřkem hlavně.

Aby se střílelo co nejpohodlněji, byla ke konci 17. století předělána pažba. Na obrázcích je zobrazena puška rakouské jízdy z roku 1704 a puška francouzské pěchoty z roku 1777.

     gggggg

Původní hlavně byly krátké a vyráběly se skováním železných desek na kovové duši. Hlaveň, jež byla vyrobena takovým způsobem měla zvnějšku tvar osmistranného hranolu (obrázek 32). Jeden konec otevřené roury se ucpal klínem, a tak bylo docíleno uzavření. Ovšem později byl místo klínu používán šroub k uzavření hlavně, a tím se dalo lépe provádět čištění vnitřku. V druhé polovině 15. století bylo zavedeno i zařízení pro míření a hlaveň byla opatřena hledítkem a muškou (obrázka 33, 34).

ggggg

střelec

Roku 1550 se začali z Norimberka vyvážet tažené hlavně namísto vrtaných. Tažené hlavně byly opatřeny rýhami nebo tahy, které byly nejprve rovné, později spirálně vinuté, aby střela v letu rotovala kolem podélné osy, a nevybočila z dráhy.

Aby se dala tažená hlaveň zavést všude, jednalo se o tom, aby střela měla dost prostoru k volnému pohybu, dala se lehce nabít, a snadno se vtlačila do tahů. Proto byl tvar střely změněn z okrouhlého na podlouhlý a zašpičatělý.

Znamenitý pokrok v puškařství znamenalo zavedení zadovek, které se nabíjejí ze zadu, a jejichž zhotovením se puškaři zabývali už před třemi sty lety. V předminulém století však bylo pozapomenuto na již dříve pronášenou myšlenku a teprve císař Napoleon se k ní opět vrátil a vypsal odměnu za zhotovení ručnice pro pěší vojsko, která se měla nabíjet ze zadu.

Roku 1809 vyrobil zadovku puškař Pauly a po něm vystoupili se zlepšenými vynálezy Lefaucheur a roku 1827 Dreyse. Zapálení náboje dreysovek se docílilo tím, že se na dno patrony vrážela špičatá jehla, a proto byly dreysovky také nazývány jehlovky. Na úpravě zadovek se zúčastnil roku 1858 Chassepot, jehož zbraň byla poté zavedena ve francouzské armádě. V Anglii zase zvítězil Snider a v Rusku Silvestr Krnka.

V Rakousku ze zadovek byly vyrobeny venclovky, které sestrojil vídeňský továrník Hanzl. Po nich následovaly verndlovky, jejichž systém vymyslel Holub, rodák z Čech, který byl zaměstnaný v továrně J. Werndla ve Štýru.

Za zadovek vznikly opakovačky, které již mají zásobník.

Aby se při útoku na nepřítele mohla puška využít jako kopí, byl na ni roku 1580 přidán bodák neboli bajonet, který vznikl z píky. První bodáky byly dlouhé čepele pík, jejichž dřevěná násadka byla pevně vražena do ústí pušky. Později byl bajonet nasazen stranovou od ústí pušky, aby se z ní mohlo střílet. Délka bajonetu se neustále zkracovala. Tříhranné bodáky, které roku 1793 byly zavedeny ve francouzské pěchotě se později rozšířily i do mnoha jiných států.

f

 

V roce 1530 se objevila u jízdy malá ruční zbraň nazvaná píšťaly a později pistole (obrázky 36, 37). Obyčejně měl jezdec v přední části sedla dvě pistole. Později byly nahrazeny jednohlavňové pistole pistolemi dvouhlavňovými. V té době dostala saská pěchota pásky na náboje, na kterých byly upevněny nábojnice s prachem a tím byly nepotřebné dřívější láhve s prachem (obrázek 38). Starší druh pistole sloužící ke střelbě broků, se liší od jiných systémů rozšířeným ústím (obrázek 39).

g

ddfff

Pistole byly velmi oblíbené u šlechticů, kteří nevycházeli z domu, pokud nebyli opatřeni touto zbraní. Pouzdra na pistole byla bohatě vyzdobená a často byla umělecky velmi cenná. Tvar jaký pistole měla jim byl udělen kolem roku 1650.

Pro rychlou střelbu do malé vzdálenosti byly sestrojeny revolvery, jejímiž předchůdci jsou bambitky (obrázek 40), které vznikly ke konci 15. století. Revolvery se také nabíjí zadem. Nejvíce rozšířen byl revolver zhotovený podle Lefaucheuxovy soustavy. Jeho revolver má nehybnou hlaveň, ale zadní část, komora, se otáčí a je v ní víc nábojů.

ggg

V dřívějších dobách byly střelné zbraně často dávány jako dary vznešeným osobám, proto byly velmi umělecky vyzdobeny vyleptáváním, pozlacením hlavní i pažeb, vykládáním vzácným dřevem, perletí nebo kovy. Dnes již se však nehledí na uměleckou hodnotu, ale spíš na účel, ke kterému má zbraň sloužit. 

zobrazeno: 4894x, komentářů: 0, autor: Libmus, vytvořeno: 7.2.2015 17:00

Přidat příspěvek

Jméno
Titulek

Vložit smajlíka: :-) :-( ;-) :-D :-P o:-) :-/ :-O 8-) :,-(
Antispamová ochrana - napište číslem stodvacettři:

Nejčtenější články

Nejčtenější vůbec

Partnerské weby

LovecPokladu.cz - detektory kovůDetektory kovů TesoroDetektory kovů C.ScopeDetektory kovů Mlejnský

Nejživější v chatu

Petr: Ahoj poradí nám někdo jaký detektor koupit pro začátečn&iac... » ukázat

Kubin: Prosim vas jaká cívka je nejvhodnější ta moje už odsloužila... » ukázat

> Vstup do chatu